Theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thí sinh không còn được mang các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điểm m, khoản 4, Điều 14 như sau: “Chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý”.

Như vậy, với điều chỉnh trên, một quy định đã áp dụng trong nhiều kỳ thi vừa qua là cho phép thí sinh mang “các loại máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem, không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị khác hỗ trợ” sẽ được bãi bỏ trong kỳ thi năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *