Ngày Đất ngập nước thế giới là sáng kiến của Công ước Ramsar (Công ước về các vùng đất ngập nước) nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, từ đó có các hành động thúc đẩy việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi đất ngập nước. Các vùng đất ngập nước có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống con người thông qua các dịch vụ cung cấp, hỗ trợ, điều tiết và văn hóa. Những lợi ích mà vùng đất ngập nước mang lại giúp duy trì sự sống và là trung tâm của phúc lợi cho con người. Ngày Đất ngập nước thế giới (2/2) năm 2024 có chủ đề: “Đất ngập nước và phúc lợi cho con người”.

Đầm Thị Nại – một trong 3 đầm phá lớn của tỉnh được định hướng thành lập Khu dự trữ thiên nhiên. Ảnh: DŨNG NHÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *