Các mốc thời gian chính của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *