Đó là một trong những phát biểu chỉ đạo của Bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tổ chức ngày 19/5 tại Bình Định.

Quang cảnh hội thảo

Mục đích của hội thảo lần này nhằm làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phát triển Đảng trong học sinh sinh viên, phân tích đánh giá một cách toàn diện thực trạng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

Hội thảo tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay để phấn đấu đạt được chỉ tiêu phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên.

Kiến nghị, đề xuất với trung ương và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm về chủ trương, ban hành quy định mới phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Hội thảo có 12 ý kiến tham luận, đề cập nhiều khía cạnh, làm rõ hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết kết nạp đảng viên trong học sinh sinh viên; phân tích, làm rõ hơn tình hình, những kết quả đạt được, chưa được và nguyên nhân, kinh nghiệm từ các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học.

Tham dự hội thảo lần này, Bí thư Đoàn trường Võ Nhật Minh đã có báo cáo tham luận  Vai trò tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, phát hiện tạo nguồn kết nạp đảng viên từ học sinh. Để tiếp tục phát huy tốt nhất vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, phát hiện tạo nguồn kết nạp đảng viên từ học sinh trong giai đoạn sắp tới, Ban thường vụ Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đề xuất một số giải pháp như sau:

Một là, cơ quan Đảng, Đoàn và ngành giáo dục các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để tiếp tục phát huy những thành công trong công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và nhận thức về Đảng, Nhà nước cho đoàn viên thanh niên, tạo môi trường phát triển tốt nhất cho đoàn viên thanh niên đáp ứng hội nhập và phát triển của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hai là, cần xây dựng các cơ chế phối hợp để có thể giới thiệu các đoàn viên ưu tú nhưng chưa đủ tuổi để xem xét kết nạp đảng từ các trường phổ thông cho tổ chức Đảng tại các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng để tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng trọng điểm, nhanh chóng xem xét kết nạp Đảng.

Ba là, có cơ chế khuyến khích đặc thù và hướng dẫn cụ thể hơn cho đối tượng đảng viên mới là du học sinh để họ có thể yên tâm vừa học tập trau dồi chuyên môn vừa trau dồi bản lĩnh chính trị của người cộng sản, vững tin xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

FILE_20230513_232544_Tham-luan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *