Lịch kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023


Danh sách niêm yết phòng kiểm tra Khối 12


Danh sách niêm yết phòng kiểm tra Khối 11


Danh sách niêm yết phòng thi Khối 10 (Văn, Tin, Sử, Lí, Toán, Anh)


Danh sách niêm yết phòng kiểm tra Khối 10 (Sinh học)


Danh sách niêm yết phòng kiểm tra Khối 10 (Hóa học)


Danh sách niêm yết phòng kiểm tra Khối 10 (Địa lí)


Danh sách niêm yết phòng kiểm tra Khối 10 (Công nghệ)


Danh sách niêm yết phòng kiểm tra Khối 10 (GDKT & PL)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *