https://lequydonbinhdinh.edu.vn/wp-content/uploads/2024/04/ket-qua-thi-vong-2-gv-chuyen_0001.pdfHội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 thông báo một số nội sung sau:
1. Kết quả phúc khảo thi tuyển viên chức Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024.
2. Kết quả thi tuyển giáo viên trung học phổ thông chuyên Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024.
Danh sách và kết quả phúc khảo, thi tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.sgddt.binhdinh.gov.vn và niêm yết công khai tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.           
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo.

Thong-bao-ket-qua-phuc-khao-thi-tuyen-vien-chuc-vong-2-va-ket-qua-kiem-tra-sat-hach-gvthpt-chuyen
ket-qua-diem-phuc-khao-vong-2_0001
ket-qua-thi-vong-2-gv-chuyen_0001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *