1 thoughts on “Kế hoạch tổ chức kiểm tra Giữa kì 2 năm học 2023-2024

  1. Pingback: Danh sách phòng kiểm tra giữa kì 2 – đợt 1, năm học 2023 – 2024 | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *