Kế hoạch số 15/KH-LQĐ ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn về việc tổ chức kiểm tra cuối kì 2 năm học 2023-2024

15KH-LQD
LQD-Lich-kiem-tra-CUOI-KY-2-KHOI-101112
LQD-Lich-kiem-tra-CUOI-KY-2-KHOI-101112-phan-Noi-mon-tieng-Anh

1 thoughts on “Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kì 2 năm học 2023-2024

  1. Pingback: Danh sách phòng kiểm tra cuối kì 2 – Khối 10&11, năm học 2023 – 2024 | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *