Căn cứ Công văn 2391/SGDĐT-GDTH ngày 11/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định v/v tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS và THPT từ năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2023-2024, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kì 1 năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

73KH-LQD-Kiem-tra-cuoi-ki-1


Lịch kiểm tra cuối kì 1 năm học 2023-2024

LQD-LICH-KIEM-TRA-CUOI-KI-1-NAM-HOC-2023-2024

1 thoughts on “Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kì 1 năm học 2023-2024

  1. Pingback: Danh sách phòng kiểm tra cuối kì 1, năm học 2023 - 2024 | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *