Ngày 05/02/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành Kế hoạch số 323/KH-SGDĐT thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc với một số nội dung sau:

323_KH-SGDDT_05022024


Ke-hoach-11-UBND-tinh-Binh-Dinh


134_SNV-CCVC_19012024


Phu-Luc-Danh-muc-de-xuat-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-nam-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *