Thực hiện Công văn số 1168/SGDĐT-GDTrH ngày 16/5/2023, về việc hưởng ứng “Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu” năm 2023 với chiến dịch tuyên truyền tuân thủ tốc độ quy định của Ủy ban ATGT Quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *