Ngày 09/01/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 78/SGDĐT-VP về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến về hộ tịch với một số nội dung sau:

78_SGDDT-VP_09012024


Quyet-dinh-bo-sung-The-le-Cuoc-thi-Tim-hieu-phap-luat-ve-ho-tich


THE-LE-CUOC-THI-TIM-HIEU-PHAP-LUAT-VE-HO-TICH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *