Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục  và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 2668/KH-SGDĐT ngày 23/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2023-2024, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *