Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 2668/KH-SGDĐT ngày 23/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2023-2024, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2023-2024 nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của nhà trường; tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp.

Hội thi đã diễn ra từ ngày 04/12/2023 đến ngày 22/12/2023 với 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1

Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường trong công tác chủ nhiệm lớp của cá  nhân nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm  bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.

Phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp được 03 giám khảo đánh giá độc lập, tối đa là 20,0 điểm. Điểm phần trình bày biện pháp là trung bình cộng điểm của 03 giám khảo.

Giai đoạn 2

Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục theo kế hoạch của Ban tổ chức Hội thi (Giáo viên tham gia giai đoạn 2 Hội thi khi đã đạt yêu cầu của giai đoạn 1).

Được 03 giám khảo cho điểm và đánh giá độc lập, tối đa là 20,0 điểm. Điểm của tiết tổ chức hoạt động giáo dục là trung bình cộng điểm của 03 giám khảo. Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi. Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp. Kết quả của Hội thi đã thuộc về 5 cô giáo:

  • Cô Trần Thị Thu Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1, đạt giải Nhất
  • Cô Nguyễn Thị Kim Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2, đạt giải Nhì
  • Cô Nguyễn Thị Kiều, giáo viên chủ nhiệm lớp 11Ti, đạt giải Ba
  • Cô Lê Thủy Tiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 10Si, đạt giải Ba
  • Cô Lê Thị Thanh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12L, đạt giải Khuyến khích

Tác giả: Thầy Huỳnh Lê Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *