Thực hiện Công văn số 2275/SGDĐT-VP ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định về việc tổ chức cho học sinh, học viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, tránh cơn bão số 4 (bão Noru).

Theo đó thời gian tổ chức dạy trở lại từ sáng ngày 29/9/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *