Số học là một chuyên đề khá hay và quan trọng đối với các học sinh bậc THPT. Dãy số là hàm số xác định trên tập hợp số tự nhiên, là bước chuyển từ Tư duy tĩnh sang Tư duy động, từ Đại số sơ cấp sang Giải tích hiện đại, từ Toán sơ cấp sang Toán cao cấp.

Tài liệu về số học trong dãy số hiện nay chưa đề cập về phương pháp giải một cách hệ thống. Nội dung tính chất số học của dãy số rất đa dạng, kết quả phụ thuộc vào thử nghiệm, khó nhận ra kiến thức bổ trợ. Trong khi đó các bài toán số học của dãy số luôn xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, Khu vực và Quốc tế, làm cho học sinh khó tư duy xử lý, thiếu tự tin khi làm bài

thay-nguyen-dinh-thuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *