Do đây là lần đầu tiên thực hiện nộp hồ sơ dạng trực tuyến và cho phép thanh toán trực tuyến, nên có trường hợp thí sinh không biết thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán bị lỗi, do đó đến thời điểm 7 giờ 00, ngày 11/01/2024 vẫn còn 84 thí sinh chưa nộp phí dự tuyển (300.000đ/thí sinh),

Để tạo điều kiện cho thí sinh tham gia thi tuyển theo đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 thông báo gia hạn thêm thời gian nộp phí tuyển dụng đến trước 7 giờ 30, ngày 15/01/2024.

Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.binhdinh.gov.vn sẽ đóng, dừng việc nộp phí dự tuyển vào thời điểm 7 giờ 30, ngày 15/01/2024.

Sau thời gian trên, thí sinh không hoàn thành việc nộp phí dự tuyển thì không được tham dự kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 trân trọng thông báo.

thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-phi-tuyen-dung-vien-chuc-so-gddt-nam-hoc-2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *