Năm học 2023-2024, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn hân hạnh được Chương trình Fulbright Việt Nam của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội lựa chọn tiếp nhận Trợ giảng tiếng Anh (TGTA). Theo đó, TGTA Pauline Duong sẽ đến và bắt đầu thời gian 9 tháng làm việc tại nhà trường từ tháng 9 năm 2023 đến hết tháng 5 năm 2024 với việc sẽ dạy kỹ năng nghe, nói và tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh tại Trường Lê.

Ảnh: TGTA Pauline Duong

Được điều hành thông qua Phòng Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Chương trình Fulbright tại Việt Nam hợp tác với các tổ chức giáo dục và chính phủ của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm mở ra các cơ hội học tập, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và nhân văn, khoa học và công nghệ cho mọi ứng viên đạt tiêu chuẩn thông qua việc cạnh tranh tự do dựa trên thành tích chuyên môn và nghề nghiệp, không tính tới các yếu tố như tầng lớp, giới, tôn giáo, quan hệ.

Chương trình Fulbright tại Việt Nam bao gồm hơn 15 chương trình trong đó có Chương trình TGTA. Bắt đầu từ năm học 2008 – 2009, Chương trình TGTA Fulbright là chương trình nhằm hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh tại các trường Trung học Phổ thông chuyên, cao đẳng và đại học tại Việt Nam (không thuộc địa bàn Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) trong thời gian một năm học. TGTA là những người mang quốc tịch Hoa Kỳ, đã có bằng cử nhân ở những chuyên ngành khác nhau, được tuyển chọn đến giúp các trường Trung học phổ thông chuyên, cao đẳng và đại học tại Việt Nam trong trong việc dạy và học tiếng Anh và đóng vai trò là một đại sứ Văn hoá đến Việt Nam.

Tác giả: Thầy Nguyễn Minh Hà, Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ

1 thoughts on “Fulbright Việt Nam cử Trợ giảng tiếng Anh làm việc tại Trường Lê

  1. Pingback: Pauline Duong, Trợ giảng tiếng Anh Fulbright | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *