Ngày 30/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 3131/SGDĐT-VP về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ với một số nội dung sau:

3131_SGDDT-VP_30112023


KH_SGD_THUC-HIEN-CHUONG-TRINH-HANH-DONG-SO-22.CtrTU_


QD-2949-UBND-tinh


22-CTr-TU_0001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *