Đáp án kỳ khảo sát năng lực học sinh 12, năm học 2022-2023

MÔN TOÁN HỌC

1.TOAN-DAP-AN


MÔN VẬT LÍ

4.-VAT-LI-KHAO-SAT-DANH-GIA-NANG-LUC-NH2022-2023


MÔN HÓA HỌC

5.-HOA-KHAO-SAT-DANH-GIA-NANG-LUC-2022-2023


MÔN SINH HỌC

6.-SINH-KHAO-SAT-DANH-GIA-NANG-LUC-2022-2023


MÔN NGỮ VĂN

2.-VAN-KHAO-SAT-DANH-GIA-NANG-LUC-2022-2023


MÔN LỊCH SỬ

7.-SU-KHAO-SAT-DANH-GIA-NANG-LUC-2022-2023


MÔN ĐỊA LÍ

8.-DIA-KHAO-SAT-DANH-GIA-NANG-LUC-2022-2023


MÔN TIẾNG ANH

3.-ANH-KHAO-SAT-DANH-GIA-NANG-LUC-2022-2023


MÔN GDCD

9.-GDCD-KHAO-SAT-DANH-GIA-NANG-LUC-2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *