1 thoughts on “Danh sách phòng khảo sát học lực học sinh 12 năm học 2023-2024, lần 1

  1. Pingback: Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá học lực học sinh lớp 12 năm học 2023-2024 (lần 1) | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *