Danh sách học sinh đội dự tuyển dự thi lập đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2022-2023 (Kèm theo Quyết định số 3549/QĐ-SGDĐT ngày 26/10/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 thoughts on “Danh sách học sinh đội dự tuyển dự thi lập đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2022-2023

  1. Trọng Tri says:

    Năm nay học siinh lớp không chuyên khối 10 có được đăng ký thi HSG không ạ.
    Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *