1 thoughts on “Danh sách 105 trường xét điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM

  1. Pingback: 105 trường xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *