Danh mục sách giáo khoa, sách chuyên đề học tập lớp 12, sử dụng từ năm học 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

3.-LQD-Danh-muc-SGK-lop-12-duoc-lua-chon
1614_SGDDT-GDTrH_13062024
PHE-DUYET-DANH-MUC-SGK-LOP-5912

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *