Chiều ngày 31/3/2023, Công đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn.

Hiện nay, công đoàn nhà trường có 67 đoàn viên, đời sống của đoàn viên Công đoàn nhà trường ổn định, các chế độ chính sách đều được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Từ đó tạo điều kiện cho đoàn viên yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng giáo dục nhà trường nhiều năm đạt thành tích xuất sắc, duy trì hàng năm với số lượng giải cao trong các kì thi học sinh giỏi các cấp, nằm trong top đầu các trường chuyên có số lượng và chất lượng giải cao nhất cả nước.

Công đoàn cũng quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”; phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; đẩy mạnh cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ quan, đơn vị trường học văn hóa.

Từ năm học 2017- 2018 đến năm 2021- 2022, nhà trường liên tiếp đạt tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. Nhiều đồng chí được các cấp, các ban ngành tặng bằng khen, giấy khen. Tại đại hội các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả một số hoạt động Công đoàn của nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tham mưu một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời thống nhất một số chỉ tiêu, đó là:

– 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, pháp luật của nhà nước, của ngành và Nghị quyết công đoàn nhà trường.

– 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các quy định về chuyên môn, quy định lao động; tích cực cải tiến phương pháp làm việc. Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng công tác. Phấn đấu trường đạt tập thể lao động xuất sắc; Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ- Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; Bầu 03 đồng chí vào UBKT CĐCS Công đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2023 – 2028; Cử đại biểu dự Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định lần thứ XII gồm 02 đồng chí và 01 đồng chí dự khuyết.

Với “lực lượng mới, tinh thần mới, phương châm mới”, trong không khí tổ chức thành công rực rỡ Đại hội công đoàn cơ sở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nhiệm kỳ 2023- 2028. Công đoàn nhà trường kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn hãy phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hết mình để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhà trường; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục giao phó, góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, Công đoàn nhà trường vững mạnh toàn diện.

Tác giả: Cô Bùi Thị Ánh – Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *