ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN: Trang trọng, dân chủ, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng

Thực hiện kế hoạch số 32-KH/TU ngày 28/02/2022 của BTV Thành ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025;Hướng dẫn  số 718-CV/BTCTU ngày 05/4/2022 của Ban tổ chức Thành ủy v/v hướng dẫn một số nội dung liên quan tới đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Thực hiện Kế hoạch số 04- KH/ĐU, ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Đảng bộ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn về  Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến ngày 9/9/2022, các chi bộ 1, 2, 3 trực thuộc Đảng bộ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội các chi bộ diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo của Thành ủy Quy Nhơn, Đảng ủy nhà trường. Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc, đồng chí Huỳnh Lê Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã nhiệt liệt biểu dương thành tích đạt được của các chi bộ, thống nhất với bản báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ. Đồng chí đã giải đáp một số ý kiến của đảng viên và đề nghị các chi bộ quan  tâm hơn nữa đến việc xây dựng Quy chế làm việc của chi bộ, công tác phát triển đảng viên, tăng cường phối hợp giữa chi bộ với các tổ chuyên môn, các đoàn thể nhà trường trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát với chi ủy và các đảng viên, kêu gọi các đồng chí đảng viên phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết để bầu ra chi ủy khóa mới đủ tiêu chuẩn, có đạo đức, năng lực và uy tín.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, Đại hội các chi bộ đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí có phẩm chất chính trị, trí tuệ, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm cao để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ của các Chi bộ 1, 2, 3 trong nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh:

Tác giả: Nguyễn Văn Cường, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *