Nhằm nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2023; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *