Ngày 25/9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 2451/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 với một số nội dung sau:

2451_SGDDT-GDTrH_25092023


Để tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 21/8/2023. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi. Khi có giải BTC sẽ xác minh thông tin, nếu thí sinh nào có thông tin không trùng khớp với đăng ký trên hệ thống, kết quả của thí sinh đó sẽ không được công nhận.

Thông tin chính thức về Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử:

 http://hocvalamtheobac.vnhttp://www.moet.gov.vnhttp://www.doanthanhnien.vnhttp://www.gdtd.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac.


1297-KH-BGDDT


2229-QD-BGDDT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *