Với thông điệp “Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả”, Cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức và giúp cho các em học sinh nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thông qua cuộc thi, giúp học sinh sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài ra, các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực đến người thân, cộng đồng xã hội, lan tỏa đến mọi người ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Nội dung cuộc thi gồm: Truyền thông nâng cao nhận thức hướng đến thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng điện một cách an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó tập trung vào các nội dung như phản ánh về ngành điện phục vụ đời sống và sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, điện với vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, điện về với biển đảo…);

Sử dụng điện an toàn trong gia đình, trong sinh hoạt thường ngày, an toàn điện trong lao động, sản xuất, học tập, an toàn điện trong mùa nắng nóng, mưa bão…; Chống lãng phí trong sử dụng điện; lên án những hành vi gây lãng phí điện năng; kêu gọi cộng đồng chung tay hành động tiết kiệm điện để giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Cổ vũ, khích lệ các hành động có đóng góp tích cực đến công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí…

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, thời gian triển khai cuộc thi từ tháng 12/2023 đến ngày 10/3/2024.

20_SGDDT-GDTrH_03012024


Phat-dong-cuoc-thi-hoc-sinh-voi-kien-thuc-sung-dien

1 thoughts on “Cuộc thi học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *