CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN GIÁM HIỆU

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Th.s Mai Anh Dũng

Hiệu trưởng

 

2

Th.s Đỗ Em

Phó hiệu trưởng

 

3

Th.s Phan Thị Lý Giang

Phó hiệu trưởng

 
TỔ NGỮ VĂN

STT

HỌ TÊN

TỔ

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Đỗ Em

Ngữ văn

Phó hiệu trưởng, giáo viên Ngữ văn

 

2

Trần Hà Nam

Ngữ văn

Tổ trưởng, giáo viên Ngữ văn

 

3

Lê Thị Kim Tuyết

Ngữ văn

Tổ phó, giáo viên Ngữ văn

 

4

Vũ Thị Phượng

Ngữ văn

Giáo viên Ngữ văn

 

5

Nguyễn Thị Thùy Dương

Ngữ văn

Giáo viên Ngữ văn

 

6

Nguyễn Thị Hồng Khánh

Ngữ văn

Giáo viên Ngữ văn

 

7

Nguyễn Thị Ngọc Bội

Ngữ văn

Giáo viên Ngữ văn

 

8

Nguyễn Thị Lê Nghi

Ngữ văn

Giáo viên Ngữ văn

 

TỔ NGOẠI NGỮ

STT

HỌ TÊN

TỔ

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Nguyễn Minh Hà

Ngoại ngữ

Tổ trưởng, giáo viên Tiếng Anh

 

2

Chế Thị Hồng Thoa

Ngoại ngữ

Giáo viên Tiếng Anh

 

3

Hồ Thị Thu Hiền

Ngoại ngữ

Giáo viên Tiếng Anh

 

4

Trần Thị Thu Giang

Ngoại ngữ

Giáo viên Tiếng Anh

 

5

Võ Hoàng Thi

Ngoại ngữ

Tổ phó, giáo viên Tiếng Anh

 

6

Nguyễn Ngọc Tú Duyên

Ngoại ngữ

Giáo viên Tiếng Anh

 

7

Tống Mỹ  Linh

Ngoại ngữ

Giáo viên Tiếng Anh

 

8

Trần Thành Trung

Ngoại ngữ

Giáo viên Tiếng Nhật

 

TỔ TOÁN HỌC

STT

HỌ TÊN

TỔ

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Trương Ngọc Đắc

Toán

Tổ trưởng, giáo viên Toán

 

2

Đào Xuân Luyện

Toán

Tổ phó, giáo viên Toán

 

3

Nguyễn Đình Thức

Toán

Giáo viên Toán

 

4

Nguyễn Hữu Tâm

Toán

Giáo viên Toán

 

5

Trần Thanh Nhã

Toán

Giáo viên Toán

 

6

Võ Quốc Thành

Toán

Giáo viên Toán

 

7

Nguyễn Văn Trọng

Toán

Giáo viên Toán

 

8

Hồ Thanh Lai

Toán

Giáo viên Toán

 

TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ

STT

HỌ TÊN

TỔ

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Mai Anh Dũng

Vật lí- Công nghệ

HiệuTrưởng, giáo viên Vật lí

 

2

Phan Thị Ly Giang

Vật lí- Công nghệ

Phó HiệuTrưởng, giáo viên Vật lí

 

3

Nguyễn Trần Cương

Vật lí- Công nghệ

Tổ trưởng, giáo viên Vật lí

 

4

Bùi Đức Hưng

Vật lí- Công nghệ

Tổ phó, Giáo viên Vật lí

 

5

Hà Minh Trọng

Vật lí- Công nghệ

Giáo viên Vật lí

 

6

Lê Thị Thanh Hương

Vật lí- Công nghệ

Giáo viên Vật lí

 

7

Nguyễn Lê Anh

Vật lí- Công nghệ

Giáo viên Công nghệ

 

8

Nguyễn Lê Ngọc Thái

Vật lí- Công nghệ

Giáo viên Vật lí, công nghệ

 

9

Võ Nhật Minh

Vật lí- Công nghệ

Giáo viên Vật lí

 

TỔ HÓA HỌC

STT

HỌ TÊN

TỔ

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Trần Tấn Thành

Hóa học

Tổ trưởng, giáo viên hóa học

 

2

Nguyễn Văn Bang

Hóa học

Giáo viên Hóa học

 

3

Ngô Thị Ngọc Mai

Hóa học

Giáo viên Hóa học

 

4

Đặng Họa My

Hóa học

Tổ phó, Giáo viên Hóa học

 

5

Nguyễn Thị Kim Thu

Hóa học

Giáo viên Hóa học

 

6

Trần Thị Ánh Nhật

Hóa học

Giáo viên Hóa học

 

TỔ TIN - GDQP

STT

HỌ TÊN

TỔ

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Lê Văn Hiếu

Tin học- Giáo dục quốc phòng

Tổ trưởng,giáo viên GDQP

 

2

Nguyễn Hữu Viên

Tin học- Giáo dục quốc phòng

Giáo viên GDQP

 

3

Nguyễn Thị Ngân Vang

Tin học- Giáo dục quốc phòng

Giáo viên Tin học

 

4

Lê Như Thương

Tin học- Giáo dục quốc phòng

Giáo viên Tin học

 

5

Nguyễn Thị Kiều

Tin học- Giáo dục quốc phòng

Giáo viên Tin học

 
TỔ SINH - THỂ DỤC

STT

HỌ TÊN

TỔ

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Nguyễn Hoàng Chiến

Sinh học-Thể dục

Tổ trưởng,Giáo viên Sinh học

 

2

Lê Anh Tuấn

Sinh học-Thể dục

Tổ phó, Giáo viên Thể dục

 

3

Nguyễn Bửu Chung

Sinh học-Thể dục

Giáo viên Thể dục

 

4

Lê Văn Thạnh

Sinh học-Thể dục

Giáo viên Thể dục

 

 

TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ - GDCD

STT

HỌ TÊN

TỔ

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Nguyễn Văn Cường

Lịch sử-Địa lí-Giáo dục công dân

Tổ trưởng, Giáo viên Lịch sử

 

2

Bùi Tấn Phát

Lịch sử-Địa lí-Giáo dục công dân

Tổ phó, Giáo viên Địa lí

 

3

Bùi Thị Ánh

Lịch sử-Địa lí-Giáo dục công dân

Giáo viên Lịch sử

 

4

Nguyễn Thị Hoa

Lịch sử-Địa lí-Giáo dục công dân

Giáo viên GDCD

 

5

Hồ Diệu Hương

Lịch sử-Địa lí-Giáo dục công dân

Giáo viên GDCD

 

6

Lục Triệu Diệu Hương

Lịch sử-Địa lí-Giáo dục công dân

Giáo viên Địa lí

 

7

Trần Thị Thảo

Lịch sử-Địa lí-Giáo dục công dân

Giáo viên Địa lí

 

TỔ VĂN PHÒNG

STT

HỌ TÊN

TỔ

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Nguyễn Thị Thanh Hà

Văn phòng

Nhân viên Giáo vụ

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Văn phòng

Tổ trưởng , Kế toán

 

3

Trần Thị Sương

Văn phòng

Nhân viên Thư viện

 

4

Hồ Thị Bích Ngọc

Văn phòng

Văn thư, Thủ quỹ

 

5

Nguyễn Thị Kim Loan

Văn phòng

Nhân viên Y tế

 

6

Hà Trần Mai Trâm

Văn phòng

Nhân viên Giáo vụ

 

7

Đặng Thị Hoài Nguyên

Văn phòng

Nhân viên thiết bị