Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025

Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Bộ Giáo dục và [...]

Triển khai phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 28/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ

Ngày 22/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy

Ngày 20/11/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn ban hành văn bản số [...]

THÔNG BÁO tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024

Ngày 17/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần của học sinh phổ thông

Ngày 17/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn gây ra lũ

Ngày 16/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Triển khai thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tỉnh Bình Định

Ngày 16/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 08/11/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” tỉnh Bình [...]