Thông báo về nội dung thi tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch số 2974/KH-SGDĐT ngày 17/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo [...]

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Ngày 30/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành Kế hoạch số [...]

Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 30/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Triển khai thực hiện Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương

Ngày 30/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – [...]

Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025

Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Bộ Giáo dục và [...]

Triển khai phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 28/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ

Ngày 22/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy

Ngày 20/11/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn ban hành văn bản số [...]