Bảng ghi điểm Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2024-2025

Bảng ghi điểm Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm [...]

7 Comments

Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025: Lịch thi và thời gian làm bài

Ngày thi Buổi thi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi Giờ [...]

Danh sách học sinh tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2024-2025

MÔN TOÁN MÔN VẬT LÍ MÔN HÓA HỌC MÔN SINH HỌC MÔN LỊCH SỬ MÔN [...]

1 Comments

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Thông tin Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2024-2025

Thông tin Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2024-2025

1 Comments

Thông tin tuyển sinh các lớp chuyên năm học 2024-2025

Mở thí điểm 01 lớp chuyên Lịch sử và mở thêm 01 lớp chuyên Tiếng [...]

Bảng ghi điểm Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024

Bảng ghi điểm Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm [...]

1 Comments

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 môn Tiếng Anh cao nhất 1/5,20

Năm 2023, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nhận được 649 hồ sơ đăng ký [...]

Thông tin Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024

Thực hiện công văn số 855/SGDĐT- QLCLGD-GDTX, ngày 13/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào [...]