Epsilon – Tạp chí online của cộng đồng những người yêu toán

Epsilon, tức là rất nhỏ, nhưng không bằng 0. Và nhiều epsilon cộng lại có [...]

CUỘC THI THÁNG 1 QUÝ III “ÐƯỜNG LÊN ÐỈNH OLYMPIA” NĂM 2021

Em Nguyễn Tấn An, Trường chuyên Lê Quý Đôn giành vòng nguyệt quế (BĐ) – [...]