Bảng ghi điểm Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2024-2025

Bảng ghi điểm Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm [...]

THÔNG BÁO số lượng và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10

THÔNG BÁO số lượng và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên [...]

Danh sách trúng tuyển các lớp chuyên và không chuyên năm học 2023-2024

Danh sách trúng tuyển các lớp chuyên và không chuyên năm học 2023-2024 THÔNG BÁO [...]

1 Comments

Bảng ghi điểm Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024

Bảng ghi điểm Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm [...]

1 Comments

Danh sách trúng tuyển các lớp chuyên và không chuyên năm học 2022-2023

Số lượng trúng tuyển và điểm chuẩn năm học 2022-2023 Danh sách trúng tuyển các [...]

Bảng ghi điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2022-2023

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 Hội đồng [...]