Tổ chức khảo sát lập đội dự tuyển thi học sinh giỏi 12 cấp tỉnh năm học 2024-2025

Tổ chức khảo sát lập đội dự tuyển thi học sinh giỏi 12 cấp tỉnh [...]

Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá học lực học sinh lớp 12 năm học 2023-2024 (lần 2)

Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá học lực học sinh lớp 12 năm [...]

Kế hoạch tổ chức ôn thi Tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức ôn thi Tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024

Danh sách phòng khảo sát học lực học sinh 12 năm học 2023-2024, lần 1

Danh sách phòng khảo sát học lực học sinh 12 năm học 2023-2024, lần 1

1 Comments

Danh sách phòng kiểm tra cuối kì 2 – Khối 10&11, năm học 2023 – 2024

Danh sách phòng kiểm tra cuối kì 2 – Khối 10, năm học 2023 – [...]

Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá học lực học sinh lớp 12 năm học 2023-2024 (lần 1)

Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá học lực học sinh lớp 12 năm [...]

2 Comments

Danh sách phòng kiểm tra cuối kì 2 – Khối 12, năm học 2023 – 2024

Danh sách phòng kiểm tra cuối kì 2 – Khối 12, năm học 2023 – [...]