Ngày 12/9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 2333/SGDĐT-TCCB về việc thực hiện tác phong, lề lối, nội quy, quy chế làm việc; kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành, thực thi công vụ, nhiệm vụ với một số nội dung sau:

2333_SGDDT-TCCB_12092023


Chi-thi-so-37-cua-BTV-Tinh-uy


CV-2953-cua-UBND


CV-6549-cua-UBND


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *