Buổi học trải nghiệm rất thú vị và vui vẻ của lớp 10 Chuyên Sinh tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, năm học 2021 – 2022

Chia sẻ từ Cô Hồ Diệu Hương