Ngày 10/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/11/2023 và thay thế Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế trên (Thông tư số 41/2012/TT-GDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012, Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 và Thông tư số 02/2023/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2023).

Thong-tu-HSGQG-Quy-che-Final

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *