Ngày 15/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2070/SGDĐT-TCCB về việc triển khai thực hiện Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

CV-2070.2023


Thong-tu-12-2023-tt-bnv

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *