Healthy Eating in Japan

Healthy Eating in Japan [...]

Journey Through Japanese Literature

Journey Through Japanese Literature [...]

Danh sách học sinh dự khảo sát lập đội tuyển chính thức dự thi chọn HSG lớp 11 cấp tỉnh

Danh sách học sinh dự khảo sát lập đội tuyển chính thức dự thi chọn [...]

Triệu tập thí sinh thi tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 (Vòng 2)

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 [...]

Thành lập Hội đồng tự đánh giá

Quyết định số 11/QĐ-LQĐ ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT [...]

Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục được phát [...]

Trường Lê có thêm 03 lớp chuyên từ năm học 2024-2025

Ngày 19/02/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Danh sách 105 trường xét điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM

Danh sách 105 trường xét điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM [...]

105 trường xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM

105 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của [...]

Kế hoạch tổ chức kiểm tra Giữa kì 2 năm học 2023-2024

Kế hoạch số 09/KH-LQĐ ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT [...]