Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” là danh hiệu cao quý, khuyến khích các bạn Đoàn viên, thanh niên cố gắng hơn nữa trong việc hoàn thiện bản thân và tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến vì cộng đồng và xã hội.

02 học sinh trường Lê vinh dự được nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2023 là:

  • Em Nguyễn Văn Khải, đoàn viên Chi đoàn 12 chuyên Anh.
  • Em Đặng Hoài Bảo, đoàn viên Chi đoàn 11 chuyên Hóa.

Hoạt động tuyên dương nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng tạo trên các lĩnh vực trong học tập, lao động sản xuất và ứng dụng vào thực tiễn đời sống hàng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào “sáng tạo trẻ” trong đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *