17 sáng kiến của 21 tác giả/đồng tác giả có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh trong năm 2023 đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận ngày 19.12.2023.

Theo đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 02 sáng kiến của giáo viên trường Lê được công nhận có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh, cụ thể:

  • Sáng kiến: Xác định cực trị của biểu thức bậc hai – Tác giả: Thầy Trương Ngọc Đắc
  • Sáng kiến: Ứng dụng nền tảng trực tuyến Polygon Codeforces hỗ trợ ra đề tin học lập trình – Tác giả: Cô Nguyễn Thị Kiều

QD-CONG-NHAN-DOT-2-NAM-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *